Einar Hermod Seljeseth

Vedlikeholdsarbeider/konst. kirkeverge

Besøksadresse: Menighetskontoret

Tlf: 75760836

Mobil 466 86 936

E-post:

 

Jon Aalborg

Sogneprest

Besøksadresse: Menighetskontoret

Tlf. 75760834

E-post: 

 

Morgana Vada

Sekretær

Besøksadresse: Menighetskontoret

Tlf: 75760830

E-post:

 

Beate Amundsen

Diakon

Besøksadresse: Menighetskontoret

Tlf: 75760833

Mobil

 

Karolina Machowicz

Trosopplærer (prosjektstilling)

Besøksadresse: Menighetskontoret

Tlf: 75760830

E-post: