Diakonen har et spesielt ansvar for barn og ungdom i kommunen.

 

Beate Amundsen er ansatt som diakonimedarbeider i Gildeskål.

 

Diakonimedarbeideren arbeider også med eldre og syke, og bl.a. med babysang.