Diakonen har et spesielt ansvar for baren og ungdom i kommunen. Fra september starter vår nye diakon Beate Amundsen i jobben som diakon i Gildeskål.