FELLESRÅDETS MEDLEMMER: 2015 - 2018

 

                         

 

ROLF HESSVIK, leder

TORE BJØRN LAUGSAND, nestleder

GRY ANITA HANSEN

STEINAR NYGÅRD

SILJE IVERSEN

ANITA LISE BJØRKLUND

LILLIAN ANGELSEN

ANNE WIIK


Varamedlemmer

UNNI HERBORG ANNE LØVIK

BJØRN OLAV JELSTAD

IDA MARENA BREKKE

BIRGER JOHAN WILLUMSEN

SØLVI RØDSAND

 

Kommunens representant til fellesrådet

 

Petter-Jørgen Pedersen

Thrond Gjelseth, vara