Gildeskål gamle kirke

 

 

Gildeskål gamle kirke ble bygget på andre halvdel av 1100-tallet, begynnelsen på 1200-tallet  For alle de nordnorske middelalderkirkene gjelder at vi ikke har noen opplysninger om byggetiden. Vi må derfor basere oss på byggeskikk og sammenlikninger. Ut fra dette er det sannsynlig at Gildeskål Gamle Kirke ble bygget midt i 1100-årene. Årstallet 1130 er ikke stadfestet i skriftlige kilder, men basert på en løs antagelse om at det var en av de to fiskerkirker som Kong Øystein lot bygge i nord. Det er mest sannsynlig at kirken er bygget i de nærmeste årene etter 1170, da den var innviet til St. Thomas av Canterbury som led martyrdøden dette året.

 

 

Da den nye kirka stod ferdig ble den gamle lagt ned og sto ubruk til 1962 da den ble gjenninnviet. Kirka er mest kjent som salmedikteren Elias Blix sin kirke, som var født i Gildeskål i 1836. Den er også en av 7 steinkirker fra middelalderen som er bevart i Nord-Norge. Det meste av kirka er fra middelalderen, men østre og vestre gavl og sørveggen er fra seinere perioder. I tillegg er korbuen gjenoppbygd. Etter en brann i 1710 ble det bygget et tverrskip mot sør, og det er nesten like bredt som hovedskipet. Kirken hadde også et tårn, en takrytter, som ble revet av en prestefrue i 1895

 

 

Kirka har et rektangulært skip og et litt smalere nesten kvadratisk kor, en plantype som kan sees i flere av middelalderkirkene i Nord-Norge. Den har bratte saltak tekket med takstein i tegl. Utvendig har kirka kalksteinskvader og er i dag hvitkalket.Murene i den eldre delen er gjennomsnittlig 160 cm tykk kistemur av kalkstein og marmor. Denne murtypen ser ut til å bli vanlig i Norge ved midten av 1100-årene.

På mønene stikker det ut stiliserte dyrehoder. Gildeskål er den eneste steinkirka i Norge som har bevart slike hoder.

 

Under brannen i 1710 ble det meste av kirkas interiør ødelagt. Det ble derfor skapt et helt nytt kirkerom. Interiøret ble bygget i 1700-tallets stil og er et av de best bevarte interiørene fra denne perioden i Norge. Det ble malt flere ganger, men preges i dag av marmoreringer og landskaper malt av Gottfried Ezekiel, en tysk maler som var bosatt i Bergen. 

 

Kirkerommet ble fylt med benker og et galleri mot vest og i sørfløyen. Rike familier fikk dessuten bygd familielosjer eller lukkete stoler, flere av disse er bevart i dag.

 

Orgelet ble bygget av orgelbygger Amund Eriksen i Kristiania og montert i 1865 av orgelbygger Claus Jensen. Det ble flyttet til den nye kirka i 1881 og var i bruk der til 1986. Det ble restaurert og satt opp igjen i Gildeskål gamle kirke i 1992.

 

Prekestolen er malt av Gottfried Ezekiel, en kjent kunster som innvandret fra Tyskland. Han malte også galleribrystningen og altertavlen som i dag står i hovedkirken fra 1881. Prekestolen har malte fremstillinger av evangelistene. Himlingen krones av den triumferende og velsignende Kristus.