Gildeskål hovedkirke

 

 

Gildeskål hovedkirke ligger like på Gildeskål kirkested sammen med den gamle middelalderkirka og prestegården Her finner vi Gildeskål bygdesamling.

 

Mot slutten av 1800-tallet var den gamle kirka blitt for liten. I 1851 kom det en ny kirkelov som sa at kirkene på landsbygda måtte ha sitteplass til 30 % av menigheten. Dette førte til at det ble bygget en rekke nye kirker, også i Nord-Norge. Gildeskål  nye kirke stod ferdig i 1881 og hadde 750 sitteplasser.

 

Gildeskål hovedkirke er en langkirke bygget i ny-gotisk stil. Tårnet er føyd til mot vest, med hovedinngangen i tårnfoten. Utenpå kirken er det eternittplater som ble ansett som et økonomisk materiale da det ble lagt omkring 1960. Før dette var kirken kledd med ligget bordkledning, perlestaff, og malt i fargene til hvit og laftekasser i oker. 

 

Kirka ligger like ved sjøen og er godt utsyn mot fjell, øyer og skipsleia. Her finnes en nyrestaurert kai som gjør at besøkende kan komme sjøveien til Kirkestedet.

 

 

 

Interiøret er fra slutten av  1800-tallet. Innvendig kledning er i en hvit og rødbrun farge.  Benkene er mørkeblå og himlingen er malt i en  lysere blå. I himlingen over koret ble det i første halvdel av 1900-tallet malt en stjernehimmel, etter arkitekt Harald Sunds forslag. 

 

 

Den barokke altertavla er fra 1713 og ble flyttet  fra den gamle kirka. De utskårne og malte figurene og akantusrankene er utført av "billedhugger" Georg  Christoffer Schauer. Han hadde gått i lære i  Christiania, der akantusstilen først ble introdusert i Norge med prekestolen og altertavla  i Vår Frelsers kirke i 1699. Tavla ble  malt av Gottfried Ezekiel i 1754, som også malte  interiøret i Gildeskål gamle kirke. Senere ble den malt om i 1902 av Henrik Backer.