Saura kirke 125 år

 

I sommer feirer menigheten at Saura kirke fyller 125 år. Enkelt var det ikke å få reist bygningen i 1884,  men en formidabel innsats fra bygdefolket gjorde det mulig å få realisert saken.

 

 

Saura kapell ble bygd for midler som ble innsamlet i menigheten i Nordfjorden. I  Nordfjord menighet bodde det den gang et tusentalls mennesker fra Tinnan i sør til Ertenvåg og Telnes i nord.

 

 

Det sto en stor strid om reisningen av dette kapellet. Den daværende sognepresten i Gildeskål, Gammel-Daae som han kaltes – var avgjort imot at det skulle bygges kapell i Nordfjord. Han mente at det måtte klare seg med en kirke i Gildeskål. Kom det flere kirker til, fryktet for han at en stor del av menigheten ville bli trukket bort fra hovedkirken. Stridens bølger gikk høyt også i herredsstyre og formannskap, og den kommunale støtten til det nye bygget ble ganske beskjeden.

 

Men hele menigheten sluttet opp om innsamlingen til kapellet. Enkelte, som for eksempel brødrene Helgesen på Kjelling, ga store summer til byggverket. En annen som gjorde en stor innsats var Kristoffer Arntsen, Røssness. Det var han som sto for oppførelsen og det sies at ble det knapt om penger, tok han gladelig av sin egen lomme for å kunne holde arbeidet gående.

 

Til å begynne med ble bare skipet bygget. Da arbeidene skikkelig var kommet i gang, fikk man imidlertid litt kommunal støtte slik at bygget kunne fullføres.

 

(Gildeskål bygdebokarkiv, 1954)