SØRFJORDEN KAPELL

 

 

1927 - 1957 – 2007

 

 

 

1.      HISTORIKK

 

Som på mange andre steder i Norge, har det også i Sørfjorden i Gildeskål kommune vært en sterk tradisjon med bedehus og kapell. Gildeskål kommune er en kommune med relativt stor utstrekning og ligger mellom Bodø i nord, Meløy i sør og Beiarn i øst og før det ble etablert god veiforbindelse, var det et sterkt behov for mange gudshus.

I Gildeskål kommune er det totalt 6 kirker, Gildeskål gamle kirke, Gildeskål hovedkirke, Saura kirke, Mevik kapell, Nordstranda kapell og Sørfjorden kapell. Alle kirkene utenom Sørfjorden kapell er eid av Gildeskål kommune. Sørfjorden kapell på Sørfinnset er derimot privat og tilhører gårdene i Sørfjorden, noe som beskrives senere.

Opprinnelig var Sørfjorden kirke et bedehus bygget i 1927.

Det var pastor Christian Havig - Gjelseth som var ildsjel for dette arbeidet med å få bedehuset bygget. Det var drevet i regi av Indremisjonen og fikk navnet Bethania.

Byggearbeidene ble utført av byggmester K. Brattland, Mo i Rana etter tegning av arkitekt Strandskogen, Oslo. Det ble gitt mye til kapellet, sikkert etter forespørsel fra Havig-Gjelseth, slik som sement fra disponent H. M. Hansen, Oslo, lamper fra Malvik menighet og Nidarvoll indremisjon. Likevel kostet det 30.000 å få ferdig bedehuset.

Grunnstenen ble nedlagt 12. juli 1926 og ca et år etterpå den 3. juli 1927 ble bedehuset innviet. Det ble stuet inn ca 500 personer på selve innvielse,  både fastboende og tilreisende.

Våren 1955 reiste C. Havig – Gjelseth til Amerika og samlet inn så mange penger at det kunne bygges tårn og kor til bedehuset. Så ble bygget vigslet til kapell 30. juni 1957 av biskop Wollert Krohn - Hansen.

 

 

Bilde tatt fra galleriet

 

Av øvrige gaver gitt til kapellet er dåpsfat gitt av Helga Narvesen, Oslo, og kirkeklokken gitt av misjonsprest Alfred Gjelseth. Initiativtakeren ga selv alterbok og tekstbok til alteret, salmebok, 2 store  lysestaker i sølv, blomstervaser til alteret, alterbilde, altertavle og prekestolen. Prekestolen ble laget av Cristian Havig-Gjelseth selv og gitt til kirken sammen med altertavlen. Alterbildet er en kopi av et bilde av Hofman, utført av maleren Arnoldus i 1898.

   Alteret

 

Dåpskannen, kalk og disk er gitt av misjonspresten Alfred Gjeldseth og ble brakt med fra Amerika via Kina.

Kapellet brukes i dag av Gildeskål menighet ca 4 ganger i året til gudstjeneste. Det er også noen begravelser fra stedet.

 

 

 

2.      BYGNINGSBESKRIVELSE

 

Kirken er bygget på tradisjonell støpt grunnmur. Veggene er laget av 2” plank som er bordkledd. Som bunnsvill er brukt 5” x 8” og som drager under salen er brukt 7” x 9”. Det er i tillegg avstivet med strekkfisker. 

I sørenden i første etasje er det laget kjøkken og et rom for kaffegjester og i andre etasje er det en liten leilighet. Ved siden av koret i sørkant er det bygget et lite sakristi.

 

Alterringen

 

Det er galleri i østkant. Tårnet er plassert i nordre del av kirken der hovedinngangen er. Taket er et tradisjonelt tak med skifer, sannsynligvis fra Beiarn. Veggene er av plank og er kledde utvendig med stående bordkledning.

 

Soverommet i 2. etasje

 

Selve huset med kirkeskip og kjøkken er 15,5 m x 10,2 m, til sammen 158 m2. Koret er 5 m x 6 m, til sammen 30 m2 + tilbygg av sakristi på ca 6 m2.

 

 

3.      EIERFORHOLDET

 

Sørfjorden kapell eies av stedets befolkning etter statuttene fra 22.01.56. Her står det i §1 at ”det tilhører og skal alltid tilhøre Sørfjordens befolkning som bor på Jelset, Opsal, Seljeset, Sørfinnset, Høgsetdal, Grøset og tilstøtende gårder Ausen, Oterstrand og Bratsberg”. Det står likeledes i §2 i statuttene at ” Huset skal for fremtiden vedlikeholdes av samme befolkning, og det skal vedbli å være nåværende og kommende slekters rettmessige eiendom, og kan aldri bli noe forenings – organisasjons eller privatmanns eie”.  Likeledes står det i §16 ”Men paragrafene 1, 2 og 3 må aldri forandres”.

Kapellet ligger idyllisk til med nærhet til sjøen og en restaurering av bygget inkl. leieligheten i 2. etasje kan på sikt gi gode utleieinntekter spesielt på sommeren.

I dag ligger ansvaret for kapellet hos Sørfjorden kapellforening som har tilsyn og utfører vedlikeholdsarbeid.